dilluns, de març 06, 2017

EXAMEN DE CATALÀ UNITAT 7

Al final només entrarà el tema 7!!!

Recordeu que heu de dur el dossier de tot el trimestre amb índex i portada a ordinador.
El dossier ha d'incloure tot el que hem fet: exercicis, teoria, redaccions i dictats. Poseu-ho ordenat, no de qualsevol manera.

QUÈ PORTAREM BEN PREPARAT? o QUÈ HI HAURÀ A LA PROVA?


  • Comprensió lectora. Hi haurà un text amb preguntes. (2 punts)
  • Dictat. Repasseu bé les normes d'accentuació! (2 punts)
  • Teoria sobre "El text narratiu III", pàgina 121 (2 punts)
  • Trobar el subjecte d'una oració i dir la categoria gramatical de les diferents paraules que el formin (determinant,nom, pronom, adjectiu, verb, adverbi, preposició i conjunció). Exemple: exercici 4 pàg. 128 (1 punt).
  • Identificar el lexema i el morfema de diferents paraules. Exemple: exercici 2 pàg. 126 (1 punt).
  • Dir si les paraules són variables/invariables i/o classificar noms en: concrets/abstractesindividuals/col·lectius. exemple: exercicis 3 i 6 pàg. 126-127 (1 punt)
  • Fer el femení/ plural de noms que surten als exercicis 7, 8 10 de la pàgina 127 i 3 pàgina 128 (1 punt)