dimarts, de març 28, 2017

DICTAT PREPARAT 1 CATALÀ (última setmana de març)

-¿Vols veure les cambres dels banquets?  -En Tiberi sabia que els mosaics del terra i les pintures de les parets de les cambres principals tenien el cor robat a en Màrius. Eren d'un luxe inimaginable per a ell. Les hagués estat contemplant hores i hores. En Tiberi li anava explicant els banquets nocturns que el seu pare hi celebrava, amb músics i ballarines i malabaristes, mentre els convidats entraven i sortien per anar a vomitar i continuar menjant, tal com era costum. Costum dels rics, perquè a casa d'en Màrius no ho havien fet mai, encara que els metges ho recomanaven.
                                                                           (Màrius d'Empúries. Pàg. 8)