dimecres, de febrer 15, 2017

EXAMEN DE CATALÀ EN ACCIÓ

Recordeu que aquest dijous/divendres (segons el grup) hi ha prova escrita de les unitats 5-6 de català i que cal entregar el dossier corresponent.

Què cal repassar superbé?

UNITAT 5

  • Cert-fals de la pàg. 83
  • Exercicis 9-10 pàg. 84
  • Ortografia pàg. 90-91 en pràctica (però algunes normes s'han de saber per fer bé la pràctica): s/ss/c/ç/sc/z ;  g/j ;  x/ix;  tx/ig. Posaré paraules dels exercicis i de les explicacions. Fixeu-vos bé en les excepcions. 
UNITAT 6
  • Cert-fals pàg. 101
  • Exercicis marcats amb ? pàg. 102
  • Exercicis 7,8 i 11 pàg. 102
  • Resum de la teoria sobre els elements dels textos narratius creatius i la biografia fet en apunts a la llibreta. Al llibre surt a la pàg. 103
  • Ortografia pàg 108-109 en pràctica (però algunes normes s'han de saber per fer bé la pràctica): p/b , t/d,  c/g,  b/v. Posaré paraules dels exercicis i de les explicacions. Fixeu-vos bé en les excepcions.