dijous, d’octubre 27, 2016

TEMA 2 DE CATALÀ

Trimestre 1.UNITAT 2. QUE INJUST!

Què farem?

 • El text teatral. Les acotacions
 • Conversió d’un text dialogat en teatral
 • Normes d’accentuació
 • Adverbis en -ment
 • Accent diacrític
 • Dièresi
 • Gustos nous, Mercè Maure


Què he de tenir al full?

Pràctica. Pàgines:
28-29: Investiga, 1,2, 5 i Cert o fals
30: Activitats ? 1,2,3 , 12, 13
33: 1,4
34-35: Escriu i revisa
           36-37: 5,6,7, 8 i 10
           38-39: 9, 10, 11 i del12 fer un dictat .
           41:3
        
Teoria. Pàgines:

31: Resum i esquema:
·         Text teatral
·         Tipus entrevistes

36-37.Esquema :
·         Accent diacrític
·         Adverbis en –ment
·         Dièresi


                         Què he d’estudiar per a l’examen?


 • Saber accentuar seguint les normes generals de les agudes, planes i esdrúixoles. (1 punt)
 • Saber emprar els accents diacrítics següents: bé, dóna, dónes, és, mà, més, ós, óssa, óssos, ósses, sé, sí, són i té (1 punt)
 • Saber accentuar adverbis acabats en –ment (0,5 punts)
 • Saber posar dièresi o accent segons les normes establertes (1,5 punt)
 • Saber explicar per què porta accent o dièresi una paraula (1 punt)
 • Teoria sobre el text teatral i l’entrevista (resum en apunts de la pàg. 31) (2 punts)
 • Saber localitzar les acotacions en un text. (1 punt)
 • Comprensió lectora d’un text.(2 punts)